พายุฤดูร้อนถล่มโคราช เกือบครบ 32 อำเภอแล้ว มีอำเภอขามทะเลสอที่รอด ขณะที่ช่วง 3 เดือน ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 9,000 คน และบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง พังเสียหาย ร่วม 3,800 หลัง

นครราชสีมา-วันนี้(30 เมษายน 2562) สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปข้อมูลการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเกิดเหตุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 รวม 3 เดือน ว่า  มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 31 อำเภอ 196 ตำบล 635 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 9,036 คน 3,198 ครัวเรือน  โดยเป็นที่อยู่อาศัยพังเสียหาย 3,341 หลัง ,ยุ้งข้าว 238 หลัง ,คอกสัตว์ 259 หลัง ,,โรงเรือนเกษตรเลี้ยงสัตว์ 15 หลัง ,สถานที่ราชการ 7 แห่ง ,วัด 7 แห่ง และพื้นที่เกษตรเสียหาย 2 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้ออกประกาศภัยพิบัติไปแล้ว 130 ฉบับ

ขณะที่ข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ระบุว่า  เฉพาะเดือนเมษายน 2562 มีชาวบ้านใน 25 อำเภอ 112 ตำบล 380 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนมากถึง 4,681 คน 2,183 ครัวเรือน ทำให้ที่อยู่อาศัย 1,774 หลัง,ยุ้งฉาง 139 หลัง ,คอกสัตว์ 203 หลัง ,สถานที่ราชการ 4 หลัง และวัด 4 แห่งได้รับความเสียหาย โดยอำเภอห้วยแถลง และอำเภอจักราช เกิดพายุถล่มซ้ำมากสุด อำเภอละ 7 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอชุมพวง 6 ครั้ง , อำเภอเสิงสาง-ด่านขุนทด-โชคชัยและอำเภอโนนสูง อำเภอละ 4 ครั้ง นอกนั้นอีก 18 อำเภอ โดนพายุถล่มอำเภอละ 1-3 ครั้ง

ทั้งนี้ มีบางอำเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย ไปแล้ว ขณะที่ยังมีอีกหลายอำเภอที่ยังอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องให้พิจารณาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อจะได้นำงบประมาณกรณีฉุกเฉินไปช่วยเหลือเยียวยาราษฎรได้ต่อไป

/////////////////

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา