สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันที่ 6 พ.ค.62 เข้าสู่เทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน