“สุวัจน์” จุดประกาย zero waste เป็นวาระแห่งชาติ
กระตุ้นคนไทยแก้ปัญหาขยะล้นโลก

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ จุดประกาย
zero waste เป็นวาระแห่งชาติ
ผนึกกำลังหน่วยงานระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการโครงการ Thailand zero waste โดยใช้ คาแรคเตอร์ Toy ชื่อ โทฟุ (TOFU) และ CE PLANET เป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้คนปลุกจิตสำนึกเรื่องขยะล้นโลก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการ Thailand zero waste ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องฝุ่นในกรุงเทพฯ เมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านทำให้เมืองหลวง ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยวของเรามีปัญหาแน่นอน

“ผมเคยเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2535 ผมเป็นคนเสนอและเขียนแบบนเร็วๆ ไปว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกที่มีบทบัญญัติเรื่องหน้าที่ของประขาชนที่ตัองดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและหลังจากนั้น ผมก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มองเรื่องสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งวันนี้มองเรื่องเศรษฐกิจ มองเรื่องการท่องเที่ยว ยังรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่คลุกคาม ในขณะที่เรากำลังมี 5 G มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความทันสมัยของโลก แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่ทันสมัยของโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาตลอดเวลาเหมือนห่วงหน้าพะวงหลัง

ดังนั้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นทุกวัน อยู่ๆ ดีก็มีฝุ่น มีอุทกภัย หาดทรายสวยๆ ก็สั่นลง ขยะจากทะเลขึ้นมา ระบบนิเวศนเปลี่ยนไป เรื่องโลกร้อนทุกคนมีบทสรุปแล้วในโลกนี้ แต่เรื่องขยะ ยังไม่มีบทสรุปดังนั้น ถ้าประเทศไทยทำเป็นวาระแห่งขาติของคนไทย ทำเป็น WORLD AGENDA จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

“วันนี้ ดีใจที่เห็นกลุ่มคนไทยร่วมกับต่างประเทศจัดกิจการเพื่อสังคม ซี่โร่ ฮีโร่ ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่งเป็นไตรภาคีเรื่องขยะ
เช่น องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่สหประชาชาติ (UNESCO)องค์กร Professional Association of Diving Instructors (PADI) เซ็นทรัลกรุ๊ป ยูนิลิเวอร์ และโครงการ Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะ และกระตุ้นความคิดในการช่วยกันลดปริมาณขยะโลก และเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากตอนระบบนิเวศ ที่นับวันยิ่งทวีคูณความรุ่นแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านปริมาณขยะกว่า 74,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลเป็นอันดับ 5 ของโลก

“โครงการนี้ มุ่งหวังชักชวนให้คนไทยร่วมมือกันลดปัญหาขยะให้น้อยลง ไม่ใช่เพียงแต่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อชีวิต ประเทศและทั่วโลกเท่านั้น แต่ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังมิเช่นนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปอีกประมาณ 10 ปี ปัญหานี้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้”
นายสุวัจน์ กล่าวย้ำว่าโครงการจะมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความคิดและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการลดประมาณขยะที่ก่อปัญหาให้โลกในปัจจุบัน

กิจกรรมวิ่งรอบโลกให้โลกเราสวย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือโลก
กิจกรรม Save The Ocean โดยร่วมกับศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนจิตสำนึก ที่ประชาชนมีต่อขยะ ทั้งผลเสียต่อสุขภาพตัวเอง และผลกระทบต่อธรรมชาติ