“สุวัจน์” เปิดกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ริมทางรถไฟตามรอยรัชกาลที่ 6 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน”กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรวม.อุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา ชพน. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
นางปราณี หวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และนางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชนในพื้นที่จำนวนมาก

นายสุวัจน์ กล่าวเปิดงานว่า ผมยินดีกับทางเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ได้ริเริ่มและสามารถรวมวิถีของชุมชนในการสร้างบรรยากาศเรื่องราวให้ย้อนกลับมาอีกครั้ง และยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ก็น่าจะมีครั้งที่ 2-3-4 ไปจนเป็นร้อยปี
“ผมเห็นภาพตัวเองสมัยยังหนุ่มๆ ที่บ้าน คุณอานิยม ภู่ไพจิตร และอีกหลายบ้านที่นำภาพออกมาแสดง มันบ่งบอกถึงความรัก ความสุข ภาพแห่งความทรงจำอันดี เกิดขึ้นมาทันที และจะเป็นกำลังใจให้กับ ชาวบ้านกุดจิกในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเชิงวิถี” นายสุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า

ตอนนี้โควิดคนต่างประเทศยังไม่มา เราก็ต้องไทยเที่ยวไทย ช่วยมาเที่ยวสูงเนิน และยิ่งถ้าทำเส้นทางการท่องเที่ยวให้สามารถตอบโจทย์ที่จะหมุน กระจายเชื่อมโยง ผมเชื่อมั่นว่าสูงเนินจะเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงวิถี สำคัญที่สุด กุดจิกมีสถานีรถไฟอนุรักษ์และรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ที่จะนำนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยระยะเวลา เพียงชั่วโมงนิดๆ จึงเป็นโอกาสสำหรับ กุดจิก อ.สูงเนิน และ จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง

“เราควรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันคือ มาสูงเนิน กราบพระนอน เสมา อายุ 1300 ปี ธรรมจักร ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ เมืองเก่า ชมสถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟกุดจิก ตามรอยรัชกาลที่ 6 แวะชมตลาดกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม เสร็จแล้วเลยไปเที่ยวชมเมืองโคราช ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย” นายสุวัจน์ กล่าว

ด้าน ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวว่าเราจัดงานกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวคิดของนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ถนนคนเดิน” เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย กิจกรรมถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม จะมีตลาดและภาพเก่าๆ มากมาย ถนนเส้นนี้ยาวมีความยาวเกือบกิโล แต่เราใช้จริงๆ ประมาณ 2.80 เมตร เพื่อทำกิจกรรม

“เราตั้งใจเป็นครั้งแรกที่คนกุดจิกเทศบาล อบต. และคนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีร้านค้ามากมาย มีการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมือง ชุดไทย บ้านเก่าสองฝั่งถนนเปิดใหชมวิถีชุมชนคนกุดจิก เชื้อสายจีนที่เดินทางโดยรถไฟและเลือกสถานีรถไฟกุดจิกเป็นแหล่งทำมาหากิน”

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติ สถาบันพระมหากษัติรย์
ทางเทศบาลตั้งใจว่าเราจะแสดงนิทรรศการถึงวันพ่อ โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือน พ.ย.63 ถึงเดือน ธ.ค 63 และ ม.ค.64 เป็นนิทรรศการกึ่งถาวรซึ่งมีภาพพระอิริยะบทต่างๆภาพสื่อความหมายให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรให้ประชาชนชาวไทยมากมาย พอเห็นแล้วจะรู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน จะรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่กับเราอยู่ ซึ่งภาพใหญ่ ขนาด 1.8 x 2 เมตร จำนวน 40 ภาพ และภาพขนาด 20×30 นิ้ว จำนวน 80 ภาพ รวมเป็น 120 ภาพ เป็นนิทรรศภาพ Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีจังหวัดไหนที่จัดเยอะที่สุด สามารถมาถ่ายรูปและระลึกความทรงจำกัน มาเช็คอินช่วยกันประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย วิถีชุมชนคนกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน
การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมอื่นๆ