หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดปัตตานี กว่า 500 คน ได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางปั่น “Bike อุ่นไอรัก” ณ ลานหน้ามัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จว.ป.น.

เมื่อ 5 ธ.ค.61, 11.00 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 นำ ผบ.นขต., ฝสธ., สมาชิกแม่บ้าน ทบ.ฯ กพ. และครอบครัว ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดปัตตานี กว่า 500 คน ในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการพัฒนาทำความสะอาดถนนเส้นทางปั่น “Bike อุ่นไอรัก” ณ ลานหน้ามัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จว.ป.น. โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ป.น. เป็นประธาน