วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น.

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยกำลังในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ ภาคใต้
อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ ภาคใต้
อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ ภาคใต้
อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ ภาคใต้
อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจ ภาคใต้