อินเดียใช้มาตรการสูงสุด ห้ามต่างชาติเข้าประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อ 60 ราย

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอินเดียพุ่งถึง 60 ราย ส่งผลให้ทางรัฐบาลมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ ผนวกกับเมื่อช่วงค่ำวานนี้ องค์การอนามัยโลกได้ยกระดับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระดับการแพร่ระบาดไปทั่วโลก

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ จากการที่รัฐบาลอินเดียมีการประชุมเร่งด่วนระหว่างหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อหามาตรการในการป้องกันปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้รัฐบาลอินเดีย ยกระดับมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด คือการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ และระงับวีซ่าการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เคยให้ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วีซ่าทั้งหมดที่เคยให้ไปกับชาวต่างชาติทั้งหลายนั้น ให้ระงับไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. โดยมีผลบังคับใช้ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มี.ค. ในทุกช่องทางที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมาอินเดีย ทั้งนี้ ให้มาตรการนี้ยกเว้นกับวีซ่าทางการทูต วีซ่าทางการ วีซ่าสำหรับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ วีซ่าทำงาน และวีซ่าโครงการ

2. วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศอินเดียแล้วนั้นให้ยังคงอยู่ได้ แต่ต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง FRRO/FRO ที่ใกล้ที่สุดผ่านระบบ e-FRRO สำหรับการอยู่ต่อ

3. วีซ่าท่องเที่ยวฟรีที่รัฐบาลให้กับกลุ่มคนที่ถือบัตรอินเดียโพ้นทะเล จะถูกระงับเช่นเดียวกัน ไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. โดยให้มีผลบังคับใช้ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มี.ค. ในทุกช่องทางที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมาอินเดีย

4. สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมายังอินเดียอย่างมากด้วยเหตุผลความจำเป็นใด ให้ติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลในการออกวีซ่าให้เป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็น

5. สำหรับผู้ที่กำลังเดินทางมายังประเทศอินเดีย รวมถึงชาวอินเดียที่มีประวัติการเดินทางมาจากจีน, อิตาลี, อิหร่าน, เกาหลี, ฝรั่งเศส, สเปน และเยอรมัน ภายหลังวันที่ 15 ก.พ. ต้องถูกกักตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยให้มีผลบังคับใช้ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มี.ค. ในทุกช่องทางที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมาอินเดีย

6. ทุกช่องทางการการเดินทางระหว่างประเทศในเขตพรมแดนของอินเดียทั้งหมด จะได้รับการตรวจตราอย่างเข้มงวดในการผ่านแดน โดยเฉพาะการตรวจทางการแพทย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งต่อไปโดยกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณ / แปลโดย : กระแสเอเชียใต้ – South Asian New