เคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากภาคอีสาน ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (10 เมษายน 2562) ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดภาคอีสาน ได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดรวมพล 1 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยขบวนแรกได้เคลื่อนตัวออกจากจุดรวมพล 1 ในเวลา 11.00 น. เป็นขบวนคนโทจาก 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จากนั้นในเวลา 12.00 น. ขบวนคนโทจาก 9 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดรวมพล 1 โดยขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดภาคอีสานทั้งสองขบวน ได้มุ่งหน้าไปยังจุดรวมพล 2 ณ สำนักงานกษาปณ์ รังสิต กรุงเทพฯ และเคลื่อนขบวนต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา