เช็ค กพท.ประกาศให้อากาศยานบินขึ้น-ลง สนามบินภายในประเทศ “เปิด-ปิด” 6 ช่วงเวลา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลง ดังนี้

  • ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
  • ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
  • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน
  • ให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย
  • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่
  • ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ