“หมอทวีศิลป์” โฆษก ศบค. เปิดไทม์ไลน์ ชายติดโควิดย่านประชาชื่น วอน ผู้สงสัยในช่วงเวลาดังกล่าว มารับการตรวจฟรีได้ทันที

จากกรณีไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เป็นชาย เนื่องจากเข้าร้านตัดผมย่านประชาชื่นตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้นั้น ล่าสุดนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้รายละเอียดรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายนี้ว่า เป็นชายไทย อายุ 72 ปี กทม. สวมหน้ากากตลอด

เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 รับยาเคมีบำบัดที่รพ.รัฐแห่งหนึ่ง 7 พ.ค.ไปทำ bone scan ที่ รพ.รัฐแห่งที่สอง 8 พ.ค.ไปรับผล bone scan ที่รพ.รัฐแห่งที่สอง นำผลไปให้แพทย์ที่รพ.รัฐแห่งที่หนึ่ง (ใช้เวลา 5 นาที)

12 พ.ค.ไปเจาะเลือดที่ รพ.รัฐแห่งที่หนึ่ง (ใช้เวลา 10 นาที)

14 พ.ค.ไปทำ CT ที่ รพ.รัฐแห่งที่หนึ่ง (แผนกไอแมค) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (สวม mask ยกเว้นช่วงดื่ม contrast ประมาณ 5 นาที)

15 พ.ค.ไปตลาดแห่งหนึ่ง ใน จ.นนทบุรี

16 พ.ค.ไปตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ช่วงเช้า

17 พ.ค.เริ่มมีอาการหนาวสั่น อ่อนเพลีย

18 พ.ค.ช่วงเช้าตรวจรับยา รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง รับประทานอาหารร้านแห่งหนึ่ง ไปร้านตัดผม ช่วงบ่ายเข้าตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งที่หนึ่ง 23.30 น. เริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ เรียกรถรอพยาบาล รพ.เอกชนแห่งที่สองรับที่บ้าน และ 20 พ.ค.ย้ายไปรับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 เม.ย.- 14 พ.ค. เป็นช่วงเวลาโอกาสในการรับเชื้อแล้วป่วยของผู้ป่วยระยะฟักตัว 2-14 วัน และตั้งแต่วันที่ 17 – 20 พ.ค.เป็นช่วงระยะเวลาการติดต่อไปยังผู้อื่นกรณีสัมผัสใกล้ชิด

“ถ้าท่านสงสัยว่า อยู่ในช่วงเวลาไทม์ไลน์ดังกล่าว ให้มารับการตรวจได้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”