เป็นวันที่4 ติดต่อกัน ที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่ำกว่าเลข2หลัก แล้ว
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 29 เมษายน ว่า พบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 7 ราย ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม ทั้งสิ้น 2,954 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วย ยังมีจำนวน 2,687 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 213 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทั้งนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าหลักสิบคนเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน