“แอร์บัส” ยื่นโนติส ส่งตรง “การบินไทย” ทวงหนี้ใกล้ครบดีลจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน เผยล่าสุดมีภาระหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน 30 ลำในจำนวนนี้มีส่วนหนึ่งที่เช่ามาจากแอร์บัส ทั้งเร่งทำแผนฟื้นฟู ยื่นศาลลัมละลาย

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานะภาระหนี้สินของ บมจ.การบินไทยเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 ปัจจุบันมีเครื่องบินที่เช่าอยู่จำนวน 30 ลำ ในนี้มีจำนวนหนึ่งที่เช่าจาก แอร์บัส และทางแอร์บัส ได้ ยื่นโนติส ทำหนังสือมายัง การบินไทย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ ในการ ทวงหนี้ค่าเช่าเครื่องบิน ที่ใกล้จะถึงครบกำหนดการชำระหนี้ 

การที่นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจนำ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการ ฟื้นฟูตามกฏหมายล้มละลาย แทนที่จะดำเนินการตามมติ คนร. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่รัฐจะช่วยค้ำประกันเงินกู้ 5.47 หมื่นล้านบาท และเพิ่มทุน 8.34 หมื่นล้านบาท เป็นเพราะการบินไทยมีเอกชนถือหุ้นอยู่กว่า 31% ซึ่งการนำเงินรัฐไปอุ้มการบินไทย จึงผิด พ.ร.บ.การเงินการคลัง ฉบับใหม่

อีกทั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี2557-2562)รัฐบาลทำแผนฟื้นฟูของตัวเอง และผ่านการประชุมตามมติครม.มาแล้วร่วม 8 ครั้ง แต่การบินไทยเองก็ทำแผนไม่เคยสำเร็จ การจะไปช่วยเหมือนแผนคนร.เดิม ก็คงไปไม่รอด การฟื้นฟูกิจการ ตามกฏหมายล้มละลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับการดำเนินการฟื้นฟูกิจการของ การบินไทย ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด ซึ่งเมื่อกระทรวงการคลัง โอนขายหุ้นเสร็จ ลดเหลือถือหุ้นไม่ถึง 50% สถานภาพของการบินไทยจะไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ก็จะทำให้สะดวกต่อการดำเนินการฟื้นฟู การบินไทย ให้อยู่รอดได้ต่อไป ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ส่วนกระบวนการจากนี้หลังครม.มีมติดังกล่าวออกมา การบินไทย จะยื่นฟื้นฟูกิจการ พร้อมแผนในการฟื้นฟู เสนอต่อ ศาลล้มละลายกลางของไทย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานในการยื่นฟื้นฟู   และการยื่นฟื้นฟูภายใต้ Chapter 11ของสหรัฐอเมริกา และคนที่มาเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟู นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ตัดสินใจ โดย กระทรวงคมนาคม จะเสนอชื่อไปให้พิจารณา หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว การบินไทยจะไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาการเงิน ด้านกฎหมายมาทำแผนร่วมกับผู้จัดทำแผนต่อไป นายถาวร กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามการไปยื่นฟื้นฟู ที่ศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ยึดเครื่องบิน หรือ ทรัพย์สิน ระหว่าง การบินไท ยดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการบินไทยหนี้สิน 2.4 แสนล้านบาท เป็นหนี้เกี่ยวกับลิสซิ่งเครื่องบินราว 1.5 แสนล้านบาท โดยเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน เครื่องบิน 32 ลำผ่านสถาบันการเงินในต่างประเทศ 21 แห่ง และสัญญาเช่าดำเนินงาน เครื่องบิน 42 ลำ วงเงิน 1.08 แสนล้านบาท ซึ่งมีเจ้าหนี้ในต่างประเทศ 35 %  อาทิ บริษัทลิสซิ่ง เจ้าหนี้การค้า อยู่ในกว่า 50 ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับฝูงบินแอร์บัส ของการบินไทย มีทั้งหมด 53 ลำ ประกอบไปด้วย แอร์บัส เอ 380-800 จำนวน 6 ลำ แอร์บัสเอ 350-900  จำนวน 12 ลำ  แอร์บัสเอ 330-300 จำนวน 15 ลำ แอร์บัสเอเอ 320-200 จำนวน 20 ลำ