บึงกระโตนโคราชวิกฤตหนัก เหลือน้ำเพียง 1 ล้าน ลบ.ม.
งดจ่ายน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์ หวั่นกระทบน้ำอุปโภคบริโภค

นครราชสีมา (6 เม.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลไทย ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก แต่ท่ามกลางภาวะภัยแล้งที่รุนแรงทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งปัญหานี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในเดือน มี.ค. – เม.ย. เนื่องจากเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุด โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปีนี้อาจสูงถึง 43 – 44 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ดังนั้น เพื่อลดปริมาณการสูญเสียน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค หลายหน่วยงานใน จ.นครราชสีมา จึงวางมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว โดยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล่นน้ำสงกรานต์ แบบประหยัดน้ำด้วยการปะพรมตามประเพณีดั่งเดิม

 

เช่นเดียวกับที่แก้มลิงบึงกระโตน อ่างเก็บน้ำขนาด 3,700 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายบุญช่วย ศรีพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้สำรวจดูปริมาณน้ำกักเก็บ ที่ปัจจุบัน พบว่ามีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ จากความจุทั้งหมด 12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวแพและร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำที่ต้องปิดตัวลง รวมถึงส่งผลกระทบกับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จะมีการจัดถนนคนเดินให้ประชาชนเล่นน้ำบริเวณถนนสันอ่างเก็บน้ำเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ทางภาครัฐต้องขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ให้ช่วยกันใช้น้ำด้วยความประหยัดโดยการปะพรมน้ำตามประเพณีดั้งเดิม รวมถึงเตรียมน้ำใส่ภาชนะมาให้พร้อม

โดยบึงกระโตนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ และสั่งการให้แก้ปัญหาภัยแล้งเมื่อคราวจัด ครม.สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

โคราชวิกฤตหนัก งดจ่ายเล่นสงกรานต์ หวั่นกระทบน้ำอุปโภคบริโภค
โคราชวิกฤตหนัก งดจ่ายเล่นสงกรานต์ หวั่นกระทบน้ำอุปโภคบริโภค