สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง และลอบวางระเบิดกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 45

วันนี้ เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิง และลอบวางระเบิดกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 45 บริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ดังนี้ จ่าสิบโท ไตรเทพ มะเดื่อ อาสาสมัครทหารพราน ฟิรดาวซ์ ลาเต๊ะ อาสาสมัครทหารพราน มนตรี กองช่าง อาสาสมัครทหารพราน ประสิทธิ์ หลีปลอด อาสาสมัครทหารพราน สาธิต พูลแก้ว กำลังพลทั้ง 5 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้