สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 เพิ่มอีก 188 ราย ยอดสะสม 599 ราย พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เดินทางกลับต่างจังหวัด

วันนี้ 22 มี.ค. 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุข นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 แถลงถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ว่า ขณะนี้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 188 ราย กลับบ้านแล้ว 45 รายรักษาตัวในโรงพยาบาล 553 เสียชีวิต 1 ราย อาการหนัก 7 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 599 ราย

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจนำพาหะไปแพร่ที่ต่างจังหวัดได้