7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 6 โคราชตาย 15 ราย มากที่สุดในอีสาน

นครราชสีมา วันนี้ (17 เม.ย. 62) นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ซึ่งประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยวันที่ 16 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ รวม 19 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 15 คน จำนวนผู้เสียชีวิต 4 ราย โดย จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 7 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย

จังหวัดชัยภูมิ ไม่เกิดอุบัติเหตุ

จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 6 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

สะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุ รวม 199 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่เกิดอุบัติเหตุ 214 ครั้ง ลดลง 15 ครั้ง  คิดเป็น 7.01 % จำนวนผู้บาดเจ็บ 208 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่มีผู้บาดเจ็บ 213 คน ลดลง 5 คน  คิดเป็น 2.35 % จำนวนผู้เสียชีวิต 39 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่มีผู้เสียชีวิต 40 ราย ลดลง 1 ราย  คิดเป็น 2.5 % โดยจังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุ 77 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 89 คน มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งถือว่ามากที่สุดในภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 5 คน มีผู้เสียชีวิต 10 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 63 คน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และจังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 52 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 51 คน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เมาสุราแล้วขับขี่ 96 ครั้ง รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนด 50 ครั้ง ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 34 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 144 คัน รองลงมา รถปิคอัพ 22 คัน รถจักรยานยนต์โดยสารสาธารณะ 17 คัน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนกรมทางหลวง รองลงมาคือถนนใน อบต./หมู่บ้าน และถนนกรมทางหลวงชนบท.

///////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา (แฟ้มภาพ)

7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 6 โคราชตาย 15 ราย มากที่สุดในอีสาน 7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 6 โคราชตาย 15 ราย มากที่สุดในอีสาน 7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 6 โคราชตาย 15 ราย มากที่สุดในอีสาน 7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 6 โคราชตาย 15 ราย มากที่สุดในอีสาน