กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

วันที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 06.30 น. พระภิกษุ สามเณร พร้อมญาติครูใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย ธัมมฺธโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.20 น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.00 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่
เวลา 13.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่ง
เวลา 13.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

**เวลา 13.40 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น และเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังฌาปนสถานตามวัดต่างๆ
เวลา 18.00 น. พิธีการฆ่านกหัสดีลิงค์
พิธีฟ้อนรำลึกถึงพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
พิธีขอขมาพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เวลา 22.15 น. ถวายเพลิงจริง สรีรสังขารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ภาพถ่ายโดย ทวีชัย เจาวัฒนา