ร.10 ทรงมีพระราชสาส์น 2 ฉบับ แสดงความเสียพระราชหฤทัยถึง’ปธน.บราซิล-ปธน.ฟิลิปปินส์’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดเหตุระเบิด
ที่โบสถ์แม่พระเมาท์คาร์เมล (Our Lady of Mount Carmel Church) เมืองโฮโล (Jolo) จังหวัดซูลู (Sulu) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่า เกิดเหตุระเบิดก่อการร้ายที่โบสถ์ แม่พระเมาท์คาร์เมล จังหวัดซูลู เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เป็นจํานวนมาก ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ ร้ายแรงนี้ประเทศไทยจะร่วมกับฟิลิปปินส์และนานาประเทศในการต่อสู้กับการก่อการร้าย ทั้งมวล ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอให้ท่านและประชาชนชาวฟิลิปปินส์มีพลังอันกล้าแกร่ง เพื่อสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ในที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล กรณีเกิดเหตุเขื่อนในเหมืองแร่เหล็กใกล้เมืองบรูมาดินโญ (Brumadinho) รัฐมีนัสเชไรส์ (Minas Gerais) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แตก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 มีใจความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

กรุงบราซิเลีย

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเขื่อนในเหมืองแร่เหล็ก ในรัฐมีนัสเชไรส์แตก ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก

ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและ ผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร