“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” 
แม่งานหลักหลวงพ่อคูณ 
ฟังสวดอภิธรรม วัดบ้านไร่

วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารพรรคชาติพัฒนา เดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) โดย นายสุวัจน์ กล่าวว่า คำสอนของหลวงพ่อคูณ ที่ท่านจะสอนเสมอ คือ เรื่องความเสียสละ หลวงพ่อคูณท่านมีแต่ความเมตตา ท่านจะคอยสอนพวกเราทุกคน และทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้ทุกคนได้ทำตาม เช่น การเสียสละ เมื่อมีคนมาบริจาค ท่านก็นำไปช่วยเหลือ การศึกษา เด็กยากจน โรงพยาบาล ซึ่งท่านก็บอกเสมอว่า อย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายเรา อย่าโลภ และเรื่อง ความประมาท เวลาที่ท่าน นั่งรถ ท่านจะนั่งด้านหน้า ข้างคนขับ ท่านจะคอยดูความเร็ว ถ้าขับเร็วท่านก็จะลงก่อน ก็สอนลูกหลานว่าอย่าอยู่ในความประมาท จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ และคำสอนที่เป็นห่วงประเทศชาติที่สำคัญคือ ท่านเป็นห่วงเรื่องยาเสพติด ให้แก้ปัญหายาเสพติด เพราะ ยาเสพติดทำลายเยาวชน ทำลายชาติ ท่านก็พูดอยู่เสมอว่า ต้องช่วยกันแก้ นายสุวัจน์กล่าว.

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”แม่งานหลัก งาน"หลวงพ่อคูณ" ฟังสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านไร่