“รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา” เสนอทางออก “ทำประชามติ ปมโทษประหารชีวิต” หวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตัดสินใจ

นายอรัญ พันธุมจินดา รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณีที่ประชนชนจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตว่า โทษประหารชีวิตเป็นโทษทางอาญาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของไทยมานาน แม้โทษประหารชีวิตจะบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายมาตรา แต่ผู้ที่รับโทษประหารชีวิตจริงๆแล้วมีไม่มาก ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตมาเป็นลำดับ โดยเปลี่ยนจากการยิงเป้ามาเป็นการฉีดสารพิษในปี 2546

นายอรัญ กล่าวต่ออีกว่า จากข่าวการประหารชีวิตนักโทษที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายได้แสดงความเห็นในประเด็นว่า ประเทศไทยควรมีโทษประหารชีวิตต่อไปหรือไม่ ในฐานะนักกฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนให้ความสนใจตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อช่วยกันพัฒนากฎหมายของไทยให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะต้องจัดให้มีการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนคนไทยร่วมกันตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นายอรัญ กล่าวต่อว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชน ทั้งจากครอบครัวของผู้สูญเสีย และครอบครัวของผู้ได้รับโทษ ดังนั้นจึงควรมีการหาคำตอบร่วมกัน ทุกฝ่ายต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอก่อนให้ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจ ทั้งข้อมูลด้านการป้องปรามอาญากรรม การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษ และสนธิสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประชาคมโลกด้วย จึงเป็นที่มาของข้อเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากประชาชน.