ดำเนินรายการ โดย“อรัญ พันธุมจินดา”รองผู้อำนวยการพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน แนะนำพูดคุย เรื่อง พรบ.กู้ภัย และเรื่องกฏหมาย การผลักดันกฎหมายในการเสนอความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมัครกับ… คุณปรีชา วัชระนัย ตัวแทนภาคอาสาสมัคร มูลนิธิพุทธธรรม31