“สหรัฐฯ” ยังนำโด่งติดเชื้อโควิด 2.3 ล้านคน สะสมผู้ป่วยทั่วโลกพุ่งเกิน 9 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.6 แสนคน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 22 มิ.ย. ทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 9,037,950 เพิ่มขึ้น 131,408 ราย เสียชีวิต 469,603 ราย เพิ่มขึ้น 3,350 ราย รักษาหายแล้ว 4,797,468 ราย

สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากสุด 10 อันดับมากที่สุดในโลก ประกอบด้วย

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 2,355,799 เพิ่มขึ้น 25,221 ราย เสียชีวิต 122,246 ราย เพิ่มขึ้น 266 ราย รักษาหาย 979,725 ราย

2.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 1,086,990 ราย เพิ่มขึ้น 16,851 ราย เสียชีวิต 50,659 ราย เพิ่มขึ้น 601 ราย รักษาหาย 543,186 ราย

3.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 584,680 ราย เพิ่มขึ้น 7,728 ราย เสียชีวิต 8,111 ราย เพิ่มขึ้น 109 ราย รักษาหาย 339,711 ราย

4.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 426,910 ราย เพิ่มขึ้น 15,183 ราย เสียชีวิต 13,703 ราย เพิ่มขึ้น 426 ราย รักษาหาย 237,252 ราย

5.สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 304,331 ราย เพิ่มขึ้น 1,221 ราย เสียชีวิต 42,632 ราย เพิ่มขึ้น 43 ราย

6.สเปน มีผู้ติดเชื้อ 293,352 ราย เพิ่มขึ้น 334 ราย เสียชีวิต 28,323 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย

7.เปรู มีผู้ติดเชื้อ 254,936 ราย เพิ่มขึ้น 3,598 ราย เสียชีวิต 8,045 ราย เพิ่มขึ้น 184 ราย รักษาหาย 141,967 ราย

8.ชิลี มีผู้ติดเชื้อ 242,355 ราย เพิ่มขึ้น 5,607 ราย เสียชีวิต 4,479 ราย เพิ่มขึ้น 184 ราย รักษาหาย 200,569 ราย

9.อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 238,499 ราย เพิ่มขึ้น 224 ราย เสียชีวิต 34,634 ราย เพิ่มขึ้น 24 ราย รักษาหาย 182,893 ราย

10.อิหร่าน มีผู้ติดเชื้อ 204,952 เพิ่มขึ้น 2,368 ราย เสียชีวิต 9,623 ราย เพิ่มขึ้น 116 ราย รักษาหาย 163,591 ราย

ขณะที่ ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 92 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,148 เพิ่มขึ้น 1 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหายแล้ว 3,018 ราย ส่วนประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 26 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม83,378 ราย เสียชีวิต 4,634 ราย อยู่ในอับดับที่ 21 ของโลก จาก 215 ประเทศ