สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เปิดทรงเปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์วันนี้ (18 ธ.ค.) ว่า หลังจากที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่ง คริสตจักร นิกาย โรมันคาทอลิก ในปี 2556 พระองค์ทรงเขียนจดหมายลาออกจากตำแหน่งล่วงหน้า เผื่อกรณีที่พระองค์ประชวรด้วยปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและยาวนานจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป

 พระดำรัสดังกล่าวมีขึ้นในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เอบีซีของสเปน อย่างไรก็ตาม โป๊ปฟรานซิส ซึ่งปัจจุบันมีพระชนมายุ 86 ชันษา ยังคงมีพระวรกายแข็งแรงยกเว้นอาการเจ็บบริเวณพระชานุ (หัวเข่า)

โป๊ปฟรานซิสตรัสว่า พระองค์ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งให้แก่พระคาร์ดินัลตาร์ซิซิโอ แบรโตเน เลขาธิการรัฐวาติกัน ณ เวลานั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งต่อจาก สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 โดยพระคาร์ดินัลแบรโตเนยังคงดำรงแหน่งอยู่ราว 6 เดือนหลังจากที่โป๊ปฟรานซิสได้รับเลือกให้เป็น พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556