พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดยการซ้อมในวันนี้ เป็นการซ้อมใหญ่ ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ (รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์) ขบวนเรือจะประดับตกแต่งเหมือนวันจริง และกำลังพลฝีพายแต่งกายชุดเหมือนจริง  

พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ขบวนเรือจะปรับตกแต่งเหมือนวันจริง ส่วนกำลังพลฝีพายแต่กายชุดฝึก เริ่มซ้อมเวลา 13.30 น.เนื่องจากระดับน้ำในเวลาดังกล่าว จะเท่ากับในวันพระราชพิธี ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค