พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยการซ้อมในวันนี้ เป็นการซ้อมใหญ่ ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ (รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์) ขบวนเรือจะประดับตกแต่งเหมือนวันจริง และกำลังพลฝีพายแต่งกายชุดเหมือนจริง

สำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ขบวนเรือจะปรับตกแต่งเหมือนวันจริง ส่วนกำลังพลฝีพายแต่กายชุดฝึก เริ่มซ้อมเวลา 13.30 น.เนื่องจากระดับน้ำในเวลาดังกล่าว จะเท่ากับในวันพระราชพิธี ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562