“เทวัญ”รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา

เทวัญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามภัยแล้งโคราช

นครราชสีมา-วันนี้(13 มกราคม 2563) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.โชคชัย และ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปัจจุบันมีน้ำเหลืออยู่ที่ 147 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 47% ,  เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 13, เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 33และเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 29%

 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้  ทางชลประทานจึงได้แจ้งไปยังเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานทั้งหมดให้งดทำนาปรังในพื้นที่แล้ว เพราะปริมาณน้ำที่มีอยู่เหลือไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น ไม่มีน้ำให้พอใช้ทำนา เพราะเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยแล้ง

เทวัญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามภัยแล้งโคราช

ขณะเดียวกัน จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว 7 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเทพารักษ์  แก้งสนามนาง จักราช โชคชัย ปักธงชัย โนนสูง และอำเภอโนนไทย  มีพื้นที่ประสบภัย 52 ตำบล 512 หมู่บ้าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ทุกอำเภอป้องกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยการจัดหาน้ำดิบเข้าไปเติมกักเก็บในแหล่งกักเก็บน้ำของพื้นที่ และแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ขาดแคลน พร้อมกันนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด  เปิดปิดน้ำเป็นเวลา  และจัดหาภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

เทวัญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามภัยแล้งโคราช
เทวัญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามภัยแล้งโคราช