เปิดตำนาน”เรือไทยเจริญสุข 9″

by Nov 12, 2019Uncategorized, ข่าวทั่วไป

เปิดตำนาน"เรือไทยเจริญสุข 9"

เปิดตำนาน “เรือไทยเจริญสุข”                               ทูตท่องเที่ยวแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี…                           

 ลอยกระทง กับ นตร.รุ่น 2 นำโดย พล.อ ณพล บุญทับ รองสมุหราชองค์รักษ์ ในรัชกาลที่ 9 ล่องเรือ ชมวิถีชีิวต คนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี กับ เรือ ไทยเจริญสุข 9 ในค่ำคืนวันลอยกระทง ระยะทาง จากวัดหอมเกร็ด ถึง วัดไร่ขิง ใช้เวลา 3 ชม. สัมภาษณ์พิเศษ คุณยุทธนา หอมวัฒนวงศ์ เจ้าของเรื่อง ไทยเจริญสุข 9 เล่าแรงบันดาลใจ ในภาระกิจ การสร้างภาพลักษณ์ นำร่อง อาสาใช้เรือเป็นสะพานสือกลาง ให้กับ แขกบ้านแขกเมือง ได้ชื่นชม และสัมผัส วิถีชีวิตของ คน ในลุ่มน้ำ นครชัยศรี ตนเป็นรุ่นที่ 4 ยืนยัน หากยังมีลมหายใจอยู่จะยัง นำพาเรื่อง ไทยเจริญสุข 9 เป็นสะพานสื่อสันติภาพสืบไป

เรื่องไทยเจริญสุข 9 เป็นเรื่องไม้สักทอง ทั้งลำ ประมาณ 13 ปีที่แล้ว จมน้ำอยู่ ไม่ได้ใช้งาน แต่ มีอายุ ร่วมร้อยปี เจ้าของ ขายให้เหมือนให้ฟรีกับคุณ ยุทธนา หอมวัฒนวงศ์ ในราคาไม่แพงมาก ด้วยความตั้งใจ ของคุณยุทธนา ที่ เปิดกิจการอู่ต่อเรื่องใน ลุ่มน้ำนครชัยศรี เห็นโครงสร้างเรือ ที่ใหญ่ มีสมดุลย์สมส่วน เหมาะกับการนำมาพัฒนา ขึ้นรูปใช้เป็นเรื่องในเชิงท่องเที่ยว ซึ่งแต่เดิมเป็นเรื่อบรรทุกข้าวสาร สามารถบรรทุกได้ 100 กระสอบ

คุณยุทธนา ได้ ดัดแปลง ตบแต่งด้วยความปรานีต นำเครือ่งยนต์ที่มีแรงมากว่า 200 แรงมาติดตั้ง ติดระบบขับเคลือนเป็นพวงมาลัย บังคับสะดวกขึ้น มีห้องนำสำเร็จติดตั้ง สำหรับ ใช้เป็นห้องน้ำต้นแบบ ให้กับ ชาวเรือในแม่น้ำ ได้นำไปเป็นไอเดีย หลังจากสร้างเสร็จ ได้ใช้เรื่อง ดังกล่าวเป็นสื่อในการ นำความสุข ให้กับ แขก หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ต้องการ ล่องชมความงามของวิถีชีวิต คนลุ่มน้ำนครชัยศรี ที่มีเรื่องราว ผูกพัน กับสังคมไทย นานนับร้อยปี แม่น้ำนครชัยศรี ไหลมาจากสุพรรณ และออกไปสู่อ่าวไทย ที่ปากน้ำ มีความหลากหลาย ของวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ รวมถึงธรรมชาติสองฝั่ง แม่น้ำ ให้ชื่นใจ เพลินตา การล่องเรือ จะได้รับลม โต้ตลอดทำให้ นักท่องเที่ยว สามารถผ่อนคลาย และ ค่อยๆ เสพ อรรถรสของธรรมชาติได้อย่าง เต็มอิ่ม

เปิดตำนาน"เรือไทยเจริญสุข 9"
เปิดตำนาน"เรือไทยเจริญสุข 9"
เปิดตำนาน"เรือไทยเจริญสุข 9"