โคราชจัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี

นครราชสีมา เมื่อช่วงค่ำทีผ่านมา (ที่ 7 ธันวาคม 2562) เวลา 19.00 น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี   

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ และร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตร งดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง

โคราชจัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี

การแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี  อันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย (Thai Heritage) และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีต อ่อนช้อย การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน.

โคราชจัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี
โคราชจัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี
โคราชจัดการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี