“30 loading” เพาะช่างโชว์ !!!

ผลงานศิลปะภาพถ่าย หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

วิทยาลัยเพาะช่าง จัดแสดง “นิทรรศการ 30 loading” ของนักศึกษาชันปีที่ 4 รายวิชาศิลปนิพนธ์ ทั้งหมด 46 คน สะท้อนศิลปะผ่านภาพถ่ายบอกเล่าเรืองราวศิลปะชุมชน วิถีชีวิต การท่องเที่ยวในหลากมิติ

“บุษราภรณ์ พรไพรศาลศักดิ์” นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ กล่าวเปิดงาน นิทรรศการ ” 30 loading” ว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการของน้องๆ ชั้นปีที่ 4 ในห้วข้อ “30 loading” ในฐานะที่ไ้ด้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันหลายๆ ครั้ง ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ดีใจได้เห็นผลงานน้องๆ ซึ่งถือว่า “30 loading” ในวันนี้ เป็นพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยผลักดันส่งเสริม สนับสนุนให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่ในการแสดงภาพ แสดงผลงานตั้งแต่ที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่ ได้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยมีอาจารย์ค่อยควบคุ้มกำกับดูแล ซึ่งเป็นประสบการณ์อย่างดีสำหรับน้องๆ ที่จะออกไปเผชิญกับการทำงานจริงๆ ในอนาคต

คำว่า “ศิลปะการถ่ายภาพ” ต้องบอกว่าการถ่ายภาพ มันมีองค์ประกอบกว้างๆ จะประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในส่วนของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ซึ่งตรงนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาควบคู่ เราจะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันตลอดเวลาเพื่อผลิตผลงานตามยุคสมัย อีกส่วนหนึ่งก็คือ ศิลปะ เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์หลายๆ อย่างรวมถึงภาพถ่ายด้วย เมื่อศิลปะมาเติมเต็มตรงจุดนี้มันก็จะทำให้ภาพถ่ายของน้องๆ มีความหมาย มีความน่าสนใจ และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

เชื่อว่าน้องๆ ที่อยู่ตรงนี้มีความเป็นศิลปะแทบทุกคนและเชื่อมั่นว่าน้องๆ ที่อยู่ตรงนี้จะสร้างผลงานและมีชื่อเสียงเหมือนรุ่นพี่หลายๆ ท่านที่จบจากที่นี้ มีทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับชาติ มีทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับสูงก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าเพาะช่าง และเห็นได้จากผลงานที่ปรากฎในวันนี้ของน้องๆ ” 30 loading” มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจมากๆ ในการบอกเล่าเรื่องราว น้องๆ ใช้ภาพถ่ายในการบอกเล่าเรื่องราวในการที่จะสื่อสารในด้านศิลปะท้องถิ่น วิถีชีวิต การท่องเที่ยว ตรงนี้เราเรียกว่า ภาพประวัติศาสตร์ ที่ถูกบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลา อีกส่วนหนึ่งที่ศิลปะเข้าถึงก็คงเป็นเรื่องของศาสนา ในวันนี้มีการนำเสนอในเรื่องศาสนาอย่างลึกซึ้ง

ในวันนี้ถือว่าครบเครื่อง จึงถือโอกาสนี้เปิดงาน “นิทรรศการ 30 loading” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของรายวิชาศิลปนิพนธ์ ทั้งหมด 46 คน ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึง 23 กุุมภาพันธ์ 2563

ู้ผู้ช่วยศาสตรบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการ 30 loading” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการร่วมรวมผลงานด้านศิลปะการถ่ายภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของรายวิชาศิลปนิพนธ์ ทั้งหมด 46 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะในเชิงประจักษ์แก่สังคมต่อไป ที่สำคัญ เป็นการเปิดเวที เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้แสดงวิสัยทัศน์ บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายได้อย่างเต็มรูปแบบ