การเสวนา “เสียงเยาวชนกับสิทธิชุมชน สู่นโยบายพรรคการเมือง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี นายอรัญ พันธุมจินดา ผู้เชียวชาญด้านกฎหมายมหาชน พรรคชาติพัฒนาร่วมเสวนาในครั้งนี้