คนรุ่น ใหม่ ไฟแรง สาวเก่ง สกลนคร ศกุลตลา จันทรทรัพย์ เขต 4 เบอร์ 7 สกลนคร

คนรุ่น ใหม่ ไฟแรง สาวเก่ง สกลนคร ศกุลตลา จันทรทรัพย์ นำประสบการณ์การเป็นนักการตลาดอาชีพ ส่งออก ส้มตำ สำเร็จรูป ในตลาดเพื่อนบ้าน มุ่งมั่นจะพาเกษตรสกลนคร มาร่วม ขยายโอกาส ปลดหนี้สิน สร้างคลังอาหารให้อินโดจีน
สร้างเกษตรอุตสาหกรรม ที่บ้านเกิด