คลื่นมหาชน “คนสกลนคร”
แห่รับ“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”
ขานรับ “ชาติพัฒนา” NO PROBLEM

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพร้อมคณะผู้บริหารพรรค นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรค นางพรศรี พรหมภักดี
ผู้สมัครส.ส.สกลนคร เขต 1 เบอร์ 7 นายวิลเลียม พรหมภักดี ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 เบอร์ 6 นายวีระศักดิ์ พรหมภักดี เขต 3 เบอร์ 2 นางศกุลตลา จันทร์ทรัพย์ เขต 4 เบอร์ 7 นายรังสฤษฎ์ ดาวจันทึก เขต 5 เบอร์ 3 นายภานุวัติ ยศรักษา เขต 6 เบอร์ 5 ร่วมปราศรัยใหญ่ ที่วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง จ.สกลนคร มีประชาชนชาวสกลนครมารับฟังนโยบาย กว่า 15,000 คน ชูนโยบายสกลนคร “NO PROBLEM “ เมืองไร้ปัญหา นำยุคทองสู่สกลนคร เมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว