วันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 21.27 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.แถลงสรุปผลเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการว่า จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นับคะแนนไปแล้ว ร้อยละ 90 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 65.96 มีจำนวนบัตรเสีย ร้อยละ 5.6 บัตรที่ลงคะแนนเสียงโหวตโนหรือไม่เลือกผู้ใด ร้อยละ 1.5 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 51,205,624 คน

2.ได้รับรายงานกรณีกระทำการผิดกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 28 เรื่อง แบ่งเป็น 1.การฉีกบัตรเลือกตั้ง 28 แห่ง ได้แก่ ปทุมธานี ลำพูน กทม. นครศรีธรรมราช นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุบลราชธานี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม่ สมุทรสงคราม นครนายก ศรีสะเกษ เชียงราย บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี ลำปาง และกาฬสินธุ์ การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี และบุรีรัมย์

3.ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 17 มี.ค. มาใช้สิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรลงในหีบ 5 รายในวันนี้ที่ จ.มหาสารคาม โดยมีคนร้องเรียนแจ้งสายด่วนกกต. จำนวน 90 เรื่อง ได้แก่ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. จำนวน 35 เรื่อง และมีผู้สมัครและผู้ใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 55 เรื่อง กกต.จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และดำเนินการตามระเบียบสืบสวนสอบสวนต่อไป

4.รายงานการทำผิดกฎหมายจากผู้ตรวจการเลือกตั้งมีจำนวน 7 เรื่อง แบ่งเป็น 1.การแจกเงิน จำนวน 4 เรื่อง 2.การข่มขู่ให้ลงคะแนน จำนวน 1 เรื่อง 3.การจำหน่วยสุรา 1 เรื่อง 4.สวมสิทธิ์การเลือกตั้ง 1 เรื่อง

5.การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 101,004 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 กรณีคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง พบว่าซองใส่บัตรเลือกตั้งของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยก เนื่องจากประสบปัญหาดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. สถานทูต ส่งคาร์โก้ของสายการบินนิวซีแลนด์ วันที่ 21 มี.ค. สายการบินส่งถุงเมล์ให้การบินไทย วันที่ 22 มี.ค. ตรวจสอบแล้วพบว่าถุงเมล์ตกค้างที่นครโอ๊คแลนด์ และนำส่งมาประเทศไทย วันที่ 23 มี.ค. มาถึงบริษัทการบินไทยในช่วงค่ำ ขณะนี้ยังอยู่ที่คลังสินค้าการบินไทย

6.ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน กกต. ขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ประธานกกต.ตอบคำถามผู้สื่อข่าว เรื่อง การหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างไร โดยตอบเพียงสั้นๆว่า “ผมไม่มีเครื่องคิดเลข” โดยนัดแถลงอีกครั้งในวันที่ 25 มี.ค. ที่สำนักงานกกต.

ขอบคุณที่มา https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_180900