วันที่ 6 มีนาคม 62 ณ ตลาดอาเซียน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯ พันเอกวินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาฯ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วย

นายประเสริฐ บุญชัยสุข (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 เบอร์ 4 จ.นครราชสีมา
พื้นที่ อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ และ อ.สีคิ้ว เฉพาะตำบลสีคิ้ว ต.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว ต.หนองน้ำใส ต.คลองไผ่ และ ต.หนองหญ้าขาว

ท่ามกลางพี่น้องประชาชนจำนวนมาก และได้ปราศรัย นำเสนอนโยบาย “โคราช ชาติพัฒนา โนพรอบเบลม ” จำนวน 9 ข้อ

1.สร้างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า

2.จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกิน

3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร และ

4.กระจายรายได้ไปสู่ระดับรากหญ้า

5.สนับสนุนให้โคราชเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

6.แก้ไขการจราจรติดขัด สร้างอุโมงค์ทางลอด

7.ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วม

8.สร้างเมืองให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

9.ส่งเสริมครัว(อาหาร)โคราชเป็นครัวโลก