ชพน.ร่วมถกนโยบายเวที มธ. ชี้แก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสมดุล-ยั่งยืน 3 ด้าน “ศก.-สังคม-สิ่งแวดล้อม” ย้ำปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ปชช.มีส่วนร่วม

              เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดเวทีสาธารณะถาม-ตอบ ส่งมอบนโยบาย เกี่ยวกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายด้านนวัตกรรมกับความยั่งยืน และการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง โดยมีตัวแทนพรคการเมืองเข้าร่วม 8 พรรค ประกอบด้วย นายโภคิน พลกุล พรรคเพื่อไทย ,นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ ,นายรังสิมันต์ โรม พรรคอนาคตใหม่ ,นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคเสรีรวมไทย ,นายนิกร จำนง พรรคชาติไทยพัฒนา ,ร.ต.อ.จอมเดช ศรีเมฆ พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายกันตชนม์ ศิวะพิมล พรรคชาติพัฒนา

โดย นายกันตชนม์ ตัวแทนพรรคชาติพัฒนา กล่าวเสนอความคิดเห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำว่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ใช่การมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องสร้างสมดุล โดยการใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มจาก 1.การปรับโครงสร้างทางการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 2. ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 3. การทำงานบูรณาการร่วมกัน สร้างความสมดุลทางคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขณะที่เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง ด้วยการสร้างความสมดุลส่วนกลางและท้องถิ่น นั้น ตัวแทนจากพรรคชาติพัฒนากล่าวว่า พรรคมีนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และจะผลักดันงบประมาณ ลงไป 35 % โดยงบประมาณที่ลงไปต้องถึงมือประชาชน เกิดประโยชน์ตามความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้เราต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางคือ เข้าร่วมออกแบบบสร้างนโยบาย ทำงาน และร่วมตรวจสอบรัฐบาล

“เราต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อย่างโปร่งใส นำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบ ปรับแนวทางให้รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน ให้ประชาชนเป็นฮีโร่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ”

ชพน.ร่วมถกนโยบายเวที มธ. ชี้แก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสมดุล-ยั่งยืน 3 ด้าน
ชพน.ร่วมถกนโยบายเวที มธ. ชี้แก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสมดุล-ยั่งยืน 3 ด้าน
ชพน.ร่วมถกนโยบายเวที มธ. ชี้แก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างสมดุล-ยั่งยืน 3 ด้าน