วิลเลียม พรหมภักดี ผู้สมัคร เบอร์ 6 เขต 2 หาเสียง ในเขต อ.กุสุมาลย์ และ อ โพนนาแก้ว
โดยมี รองหัวหน้าพรรค สาคร พรหมภักดี ช่วยปราศรัย นโยบายพรรคชาติพัฒนา วอนขอเมตตา ส.ส. 
ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคนสกลนคร ต้องเปลี่ยนแปลง

วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”
วอนขอเมตตา ชาวสกลนคร เลือก ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ลูกชาวนา เข้าสภาเพื่อคน “สกลนคร”