ประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 เบอร์ 4
พร้อมด้วย สมบัติ กาญจนวัฒน ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ระดับที่ 6 พรรคชาติพัฒนา ปราศรัยกับพี่น้องชาวบ้านทะเล อำเภอสูงเนิน โชว์นโยบายพรรค “โคราช เมืองไร้ปัญหา” ด้วย 9 นโยบาย โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล , โคราชเมืองอุสาหกรรม,โคราชเมืองคมนาคม , โคราชเมืองท่องเที่ยว , โคราชเมืองกีฬา , โคราชเมืองการจราจรคล่องตัว , โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม ,โคราชเมืองอัจฉริยะ ,โคราชเมืองครัวโลก