พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาและเป็นประธานสรรหาผู้สมัคร ได้นำทีม พาผู้สมัครเขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอก และเขตอื่นๆของกทม เดินแนะนำพรรคและว่าที่ผู้สมัครใน “งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562”
ตรงข้าม โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ถนนประชาร่วมใจ เขตคลองสามวาและ งานรวมน้ำใจสู่เราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ปี2562 บ้านเกาะ ต.แสนแสบ เขตมีนบุรี///
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"
ชาติพัฒนา แนะนำว่าที่ผู้สมัคร เขตคลองสามวา มีนบุรี หนองจอกและกทม ใน "งานเมตตาฮิดายะห์ ปี 2562"