นครสวรรค์- ชาติพัฒนา ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่

นครสวรรค์- ชพน.ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก แกนนำพรรคชาติพัฒนา นางสาวเยาวภา บุรพลชัย รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา ร่วมการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 4 ภาคเหนือ ณ สมาคมพ่อค้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประสาท ตันประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกในพื้นที่ร่วมประชุมกว่า 140 คนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นพ.วรรณรัตน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า มีมติเป็นเอกฉันท์โดยให้สมาชิกพรรคชาติพัฒนา เป็นกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่4 ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 11 คน โดยมี
นายประสาท ตันประเสริฐ เป็นหัวหน้าสาขาพรรค นายสมศักดิ์ แจ่มฟ้า รองหัวหน้าสาขาพรรค คนที่1และ นายเกรียงรบ หนูคำ รองหัวหน้าสาขาพรรค คนที่ 2
นายประเสริฐ นิลเนตร เลขานุการสาขาพรรค นอกจากนี้หลังจากที่ตนได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชน ได้พูดถึงปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้ผล ปัญหาพืชผลการเกษตร ข้าว ราคาตกต่ำ ปัญหาเรื่องสาธารณสุข กับคนพิการ ที่ประชาชนไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวพรรคชาติพัฒนาจะนำไปกำหนดเป็นนโยบายพรรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
นพ.วรรณรัตน์ ยืนยันว่าสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง พรรคชาติพัฒนา จะส่งผู้สมัครครบทั้ง6 เขต ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต ส.ส. พรรคชาติพัฒนา ซึ่งมีความมั่นใจว่า ประชาชนจะยังคงมีความรัก ความผูกพันกับพรรคชาติพัฒนา และอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีว่าที่ผู้สมัครที่เป็นผู้ที่มากความสามารถด้านกฎหมาย และ บุคคลจิตอาสาทำงานเพื่อประชาชนมาเป็นว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย
อุทร ศรีพันธ์/ ภาพ

นครสวรรค์- ชาติพัฒนา ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่
นครสวรรค์- ชาติพัฒนา ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่
นครสวรรค์- ชาติพัฒนา ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่
นครสวรรค์- ชาติพัฒนา ปักธงรบจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่