ปธ.กกต.กำลังพิจารณาอาจจะส่งเรื่องคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อให้ศาลรธน.ตีความ

การหาข้อสรุปวิธีคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากพูดสิ่งใดออกไปตอนนี้อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ จะต้องคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเพื่อหามติร่วมกันถึงสูตรวิธีคำนวณ แต่ยืนยันว่าวิธีคำนวณมีอยู่แล้วตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแล้ว พร้อมรับว่ากำลังพิจารณาอาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องนี้ด้วย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง การประชุมในเรื่องต่างๆว่ายังไม่มีข้อยุติ เพราะแต่ละเรื่องยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน ถ้าเรื่องใดได้ข้อสรุปแล้วจะมีการชี้แจงออกมาเป็นเอกสารข่าวและแถลงให้ทราบ

บ่ายวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยนายอิทธิพร ก็ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่และอวยพรขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนพบแต่ความสุข