ผู้สมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี
ผู้สมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี
ผู้สมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี
ผู้สมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้สมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา
คุณจิตศิริ ทรัพย์ศิริ จากภาคประชาสังคม จังหวัดอ่างทองและผู้สมัครพรรค ทนายกิจพัฒน์ บุญสุวรรณ จังหวัดลพบุรี
เครดิตภาพ : ????แมวเฝ้าบ้าน อุทร ศรีพันธุ์

#พรรคชาติพัฒนา #แมวเฝ้าบ้าน#ข่าวการเมือง #CAT WATCH #jaophoto #siam360