วันที่ 23 ตุลาคม 2565   เวลา 09.00 น.  นายอรัญ พันธุมจินดา ผู้อำนวยการพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นผู้แทนพรรค ในการวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร