นายอดุลย์ เลาหพล รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ซึ่งดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร กว่า 30 คน เตรียมลงพื้นที่หาสมาชิกพรรคชาติพัฒนา และ พบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และ มีว่าที่ผู้สมัคร ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมแชร์ ประสบการณ์ความรู้อย่างสนุกสนาน

พรรคชาติพัฒนา จัดการอบรมสัมมนาแก่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร กว่า 30 คน