ศาล รธน. รับคำร้องผู้ตรวจฯ ปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ สั่งทุกสภา ส่งหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง นัดพิจารณาลงมติ 8 พ.ค. นี้รู้เรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (2 พ.ค.) หลังคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีประชุม เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ นานกว่า 3 ชั่วโมง

โดยในเวลา 12.56 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสาร ระบุว่า ศาลฯเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ทั้งนี้คดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องไต่ส่วนตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

แต่เพื่อประกอบการพิจารณาจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เลขาธิการวุฒิสภา จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นต่อศาลภายในวันที่ 7 พ.ค. โดยได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติในเวลา 09.30 น.ขอวันที่ 8 พ.ค.นี้

 

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องผู้ตรวจฯ ปมสูตรคำนวณ ส.ส.