“สนธิรัตน์” เคาะ 4 มาตรการ 3 หมื่นล้าน คืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ลดผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 และภัยแล้ง

วันนี้ (9 มีนาคม 63) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยวว่า กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ และค่าครองชีพประชาชน จากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก จำนวนรวม 21.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือนมีนาคมนี้ 2. มาตรการตรึงค่าไฟฟ้าประชาชนอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน

3. มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก และประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม 4. มาตรการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 4 พันล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ มี่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น