“สุวัจน์ “ชูมือ “เทวัญ” หัวหน้าพรรค “วัชรพล” เลขาฯ ชพน.ลุยการเมืองนิวนอมอล

ที่ประชุมใหญ่สามัญ พรรคชาติพัฒนา มีมติเลือก “เทวัญ ลิปตพัลลภ” หวนนั่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ดัน “ดล เหตระกูล” เป็นรองหัวหน้าฯ ขณะ “วัชรพล โตมรศักดิ์” เลขาธิการพรรค
“สุวัจน์”ฝากความหวังทีมเศรษฐกิจใหม่ ลดภาษี เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน หลังโควิด-19

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 11.00 น. พรรคชาติพัฒนา จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
โดยที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 29 คน โดยเลือกนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังจากประกาศลาออกก่อนหน้านี้ เพื่อหลีกทางให้กับการเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่นี้ และเลือกนายดล เหตระกูล อดีตเลขาธิการพรรค เป็นรองหัวหน้าพรรค และเลือกนายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ ยังมีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 ที่เพิ่งย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบ มาเป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 เป็นต้น
โดยในการประชุมครั้งนี้
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ บรรยายพิเศษ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ ว่ายังห่วงปัญหาปากท้อง ของประชาชนโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ครึ่งปีนี้ ยังไม่ถึง 5 ล้านคน รายได้จากภาคท่องเที่ยวจึงลดน้อยถอยลง ดังนั้นมาตรการการฟื้นฟู จะต้อง เร็ว แรง และตรงเป้า จึงตั้งความหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจชัดใหม่ ที่จะต้องวางนโยบายและมาตรการให้ชัดเจน และควรออกแบบภาษี ด้วยการลดภาษี เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน
ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ชุดใหม่ ประกอบด้วย
……..
1.หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
2. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายประเสริฐ บุญชัยสุข
3. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นายประสาท ตันประเสริฐ
4. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3 พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก
5. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 4 นายดล เหตระกูล
6. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 5 นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
7. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 6 นายปกครอง ผาสุขยืด
8. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 7 นายสุเมธ ศรีพงษ์
9. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 นายสมัคร ป้องวงษ์
10. รองหัวหน้าพรรค คนที่ 9 พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร กฤษณะราช
11. เลขาธิการพรรค นายวัชรพล โตมรศักดิ์
12. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1 นายอุทัย มิ่งขวัญ
13. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา
14. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 3 นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ
15. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 4 นายอรัญ พันธุมจินดา
16. รองเลขาธิการพรรค คนที่ 5 พลตรี ธชา จินตวร
17. เหรัญญิกพรรค นางอัญชลี บุสสุวัณโณ
18. นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายนนทรัฐ ขจีกุล
19. โฆษกพรรค นางเยาวภา บุรพลชัย
20. รองโฆษกพรรค คนที่ 1 นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
21. รองโฆษกพรรค คนที่ 2 น.ส.จิรัฐิพรรณษ์ วงศ์จร
22. กรรมการบริหารพรรค นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร
23.กรรมการบริหารพรรค นางบุษรา เสนะวีณิณ
24. กรรมการบริหารพรรค นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ
25. กรรมการบริหารพรรค นายสหพล กาญจนเวนิช
26. กรรมการบริหารพรรค นายกิตติศาสตร์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์
27. กรรมการบริหารพรรค นางสุทิน ชาติพุดซา
28. กรรมการบริหารพรรค นางวันเพ็ญ สุวัฒโนดม
29. กรรมการบริหารพรรค นายประสิทธิ์ ช่วยสงฆ์