“สุวัจน์” ชู “สกลนคร” ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว “พระเกจิดัง” อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.เวลา 15.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมคณะเดินทางไปปราศรัยาหาเสียงให้ วีรศักดิ์ พรหมภักดี ผู้สมัคร เขต 3 เบอร์ 2 , ศกุลตลา จันทรทรัพย์ ผู้สมัคร เขต 4 เบอร์ 7 และ ว่าที่ ร.ต.รังสฤษ์ฎ์ ดาวจันทึก ผู้สมัคร เขต 5 เบอร์ 3 ที่สนามโรงเรียนปาละวัน อ.วาริชภูมิ เพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร และ ชี้แจงนโยบายของพรรคชาติพัฒนาในการพัฒนาจังหวัดสกลนครและภาคอีสานให้กับประชาชนนับหมื่นคนได้รับฟัง

นายสุวัจน์ กล่าวตอนหนึ่งว่า จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครที่ดีเยี่ยมที่สุด คือ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครขึ้นชื่อเรื่องพระอาจารย์หรือเกจิชื่อดังที่สุดในภาคอีสาน เพราะเป็นเมืองหรือจังหวัดแห่งดินแดนพุทธศาสนา รวมถึงยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุและอารยธรรมโบราณนับพันๆปีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จำนวนมากนับไม่ถ้วน วัดที่จังหวัดสกลนคร มีชื่อด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงควรสนับสนุน ให้ต่างชาติ หรือ คนไทยด้วยกันมาท่องเที่ยวให้มากๆ ดังนั้นพรรคชาติพัฒนามีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่แล้ว จะต้องผลักดันให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคอีสานให้เพิ่มมากขึ้นตั้งเป้า 20% นั้นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคอีสาน 5 แสนล้านบาทต่อปี

นายสุวัจน์ กล่าวว่าความขัดแย้งเกิดจากความเหลื่อมล้ำ แต่ความขัดแย้งที่แย่ที่สุด คือ ความขัดแย้งทางการเมือง การเมืองสองขั้ว การเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขณะที่การเมืองในสภา ฝ่ายค้านไม่เคยชื่นชมรัฐบาล ส่วนรัฐบาลไม่เคยฟังคำแนะนำหรือเคารพฝ่ายค้าน เมื่อมีปัญหาก็ไม่จบในสภา เพราะการเมืองไม่มีสปิริต ฝ่ายค้านแนะนำอะไรดีๆฝ่ายรัฐบาลไม่ฟัง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวก ดังนั้นต้องทำให้การเมืองนิ่ง ไม่ทะเลาะกัน คือ เลือกตั้งมาแล้วเรียบร้อย ย่อมจะทำให้เศษฐกิจไทยดีขึ้นแน่นอน เพราะภูมิศาสตร์ไทยดีมาก ทั้งการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรในภูมิภาคนี้ไม่มีประเทศไทยสู้ไทยได้ ดังนั้นชาติพัฒนา No Problem

/-/-/

"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี
"สุวัจน์" ชู "สกลนคร" ดันเป็นดินแดนท่องเที่ยว "พระเกจิดัง" อารยธรรมโบราณ วัดเก่าแก่มากมาย ต้องนำมาเป็นจุดขายดึงดูดเม็ดเงิน รับปากจะผลักดันเม็ดเงินเที่ยวอีสาน ให้ทะลุ5แสนล้านต่อปี