กรณี “บัตรเขย่ง” นายภุชงค์ นุตราวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความหมายกับ จส.100 ว่า มาจากการนับคะแนนตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์กับตัวเลขบัตรที่ถูกใช้ไปไม่ตรงกัน กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยก็จะให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่หากยังไม่ตรงกัน ก็จะส่งให้กรรมการการเลือกตั้งพิจารณา อาจจะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยนั้น ๆ โดยบัตรเขย่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ถูกนำมาใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2475

ส่วนกรณีบัตรลงคะแนนที่ประเทศนิวซีแลนด์เดินทางมาไม่ทันนับคะแนน อยู่ที่การบริหารจัดการ ในอดีตจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับบัตรร่วมกัน ระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไม่เกิดความผิดพลาด

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ และสนับสนุนสิ่งที่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับความผิดพลาด ให้เร่งแก้ไขและชี้แจงให้ชัดเจน

ขอบคุณที่มา http://www.js100.com/en/site/news/view/70512