"เทวัญ ลิปตพัลลภ ชูนโยบาย ลั่น NO PROBLEM"
"เทวัญ ลิปตพัลลภ ชูนโยบาย ลั่น NO PROBLEM"
"เทวัญ ลิปตพัลลภ ชูนโยบาย ลั่น NO PROBLEM"
"เทวัญ ลิปตพัลลภ ชูนโยบาย ลั่น NO PROBLEM"
"เทวัญ ลิปตพัลลภ ชูนโยบาย ลั่น NO PROBLEM"

“เทวัญ ลิปตพัลลภ ลั่น NO PROBLEM พรรคขนาดกลาง ไม่สร้างปัญหา ไม่ก่อความสับสนวุ่นวาย ทุกปัญหาแก้ไขได้ มีทางออก กีฬา และเศรษฐกิจ เน้นธงชัยอยู๋ที่โคราช “