ลำปาง – เลือกตั้งใหม่เรียบร้อยดี ผลมี1หน่วยคะแนนพลิก ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ชนะผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 08:19 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา(24 มีนาคม 2562) ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยพื้นที่จังหวัดลำปางมีหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ จำนวน 2 หน่วย อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 วัดบ้านจู้ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา

โดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ประกาศทำการเปิดหีบเลือกตั้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้เข้าแสดงตนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งตลอดทั้งวันบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความคึกคักยังคงมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

โดยการลงคะแนนเสียงภายในหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงไปเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน และหลังจากการปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยได้ทำการตรวจนับคะแนนภายในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งได้มีประชาชนเพียงกลุ่มน้อยที่ให้ความสนใจติดตามดูผลการนับคะแนน โดยมี ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มาร่วมคอยเฝ้าสังเกตการณ์ติดตามดูผลการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด โดยผลการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนและสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไร้ข้อกังขา โดยมีจำนวนบัตรเลือกตั้งตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของทั้ง 2 หน่วย พบว่าในหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ผู้ที่ได้คะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นของผู้สมัครหมายเลขเดิม คือ ผู้สมัครหมายเลข 7 จากพรรคเพื่อไทย นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ด้วยผลคะแนนรวม 120 คะแนน ส่วนในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 วัดบ้านจู้ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ผลคะแนนได้มีการเปลี่ยนแปลง.

 

โดยผู้ที่ได้คะแนนมากเป็นอันดับหนึ่ง กลับกลายเป็นของผู้สมัครหมายเลข 1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย ด้วยผลคะแนนรวม 109 คะแนน ทั้งที่แต่เดิมในหน่วยเลือกตั้งนี้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 5 จากพรรคพลังประชารัฐ อย่างไรก็ตามจากการสรุปผลในภาพรวมพบว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิน้อยลงกว่าเดิม

 

โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 488 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 714 คน คิดเป็นร้อยละ 68.35 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 วัดบ้านจู้ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 506 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 824 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 จากที่แต่เดิมจะมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงมากกว่านี้ คือ เกินกว่าร้อยละ 70 ทั้งสองหน่วยเลือกตั้ง

 

ขอบคุณที่มา www.komkhaotuathai.com