“ชพน.” เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-sme-ท่องเที่ยว จ่อปรับเงินเดือนกำนัน-ค่าตอบแทน อสม. ดันสร้างมอเตอร์เวย์ 6,000 กม.

พรรคชาติพัฒนา จัดประชุมเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ แบบบัญชีรายชื่อ, แถลงนโยบายพรรค และจัดปฐมนิเทศ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. โดยมีสมาชิกพรรค , ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และแกนนำพรรค อาทิ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค, นายเทวัญ ลิปตพัลล หัวหน้าพรรค, พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค, นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการพรรค เข้าร่วม

          โดยนายสุวัจน์ กล่าวตอนหนึ่งถึงร่างนโยบายพรรคที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งระดับประเทศ เพิ่มเติมจากร่างนโยบายกรุงเทพ และ ร่างนโยบายนครราชสีมา ว่า นโยบายระดับประเทศ คือ 9 หน้า 9 ไกล ไทยไร้ปัญหา ได้แก่ 1.นโยบายการศึกษาจัดระบบการสอนและการเรียน 2 ภาษา, แก้ปัญหาหนี้สินให้ครู ผ่านการปรับระบบโครงสร้างหนี้ 2.นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้า จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกร โดยจัดงบอุดหนุนเบื้องต้น 2หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ, จัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีเงินสนับสนุนกองทุน 1หมื่นล้านบาท และส่งเสริมให้กลุ่มเอสเอ็มอีเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้, กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลละ 2 ล้านบาท

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวต่อไปว่า 3.นโยบายสังคม ทำโครงการบ้านเกษียณสำราญ เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและมีบุคคลดูแล, ขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 2,000 บาท 4.นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการขยายเส้นทางมอร์เตอร์เวย์ 6,000 กิโลเมตร โดยเริ่มจากเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน, กรุงเทพ-นครสวรรค์ และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน, ขยายเส้นทางรถไฟรางคู่ ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร, ต่อยอดรถไฟความเร็วสูง ในเส้นทางที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ      

 นายสุวัจน์ กล่าวด้วยว่า 5.นโยบายอุตสาหกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมครัวเรือนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์, 6.นโยบายท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกชนสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกับ ดิสนีย์แลนด์, ผลักดันโครงการไทยแลนด์ลิเวียร์ล่า โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ จ.เพชรบุรี ถึง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านใหม่, 7.นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล, 8.นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผ่านการผลักดันงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น จำนวน 35 เปอร์เซ็นต์, ปรับฐานเงินเดือนกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และให้ค่าตอบแทน อสม. จำนวน ​2,000 บาทและ 9.นโยบายกีฬา สร้างมินิสปอร์ตคอมเพ็ค, มินิฟิตเนส เพื่อชุมชน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายสุวัจน์ แถลงร่างนโยบายพรรคระดับประเทศแล้ว ได้เปิดตัวเพลงหาเสียงเลือกตั้ง ชื่อว่า “ชาติพัฒนา โนพรอบแบลม” ที่ขับร้องโดย นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง จากนั้นได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. แบบเขตเลือกตั้ง จำนวน 279 เขต และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ.

"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว
"ชพน." เปิดร่างนโยบายระดับประเทศ9หน้า9ไกล ไทยไร้ปัญหา ชูตั้ง3กองทุนเพื่อเกษตร-SME-ท่องเที่ยว